DOXYTREX KAPSULE

Doxitrex 

 

Sastav:


Aktivna supstanca: Kalcijum dobesilat.
Pomoćne supstance: predželatinizovani kukuruzni skrob, magnezijum stearat, krospovidon.
Sastav prazne kapsule: 
Titanijum dioksid E 171 CI 77891, kvinolin Zuti E 104 CI 47005, indigotin (indigo karmin) E132, Zelatin


DOXYTREX® je vazoprotektiv za koji se smatra da smanjuje propustljivost krvnih sudova i koristi se kod različitih periferalnih cirkulatornih poremećaja uključujući i dijabetsku retinopatiju.


Indikacije:


Upotreba DOXYTREX°-a se preporučje u sledećim slučajevima:
- Dijabetska retinopatija
- Hronična venska insuficijencija, flebostaza, vaskularni edem i post-trombocitni sindrom.

 

Kontraindikacije:

 


Lijekovi pomažu pacijentima, all takođe mogu i izazvati probleme kada se ne uzimaju u skladu sa preporukom Ijekara. Kada je u pitanju ovaj lijek treba da svog Ijekara informiše o sledećem:
- Ukoliko ste alergični na neki od sastojaka,
- Ukoliko ste u drugom stanju (DOXYTREX® se ne primjenjuje tokom prvog tromjesečja trudnoće).

Mjere opreza tokom uzimanja lijeka
Trudnoća
Ne smije se koristiti u prvom tromjesečju trudnoće. Tokom druga dva tromjesječja treba ga uzimati samo u skladu sa preporukom Ijekara, ukoliko korist za trudnicu prevazilazi rizik po fetus.