COLCHICINA SEID TABLETE

Colchicina

 

Liječenje akutnih napada gihta i hroničnog protina, profilaksa akutnih napada počev od tretmana sa mobilizatorima kiselog urika i periodične bolesti (poznata mediteranska groznica).