PEPTONORM SUSPENZIJA

Peptonorm suspenzija

 

Za liječenje peptičnog ulkusa.

Oralna suspenzija 1000 mg/5ml

 

Aktivan supstanca: Sucralfate